Wat is Delegated Proof-of-Stake (DPoS)?

Terug naar kennisbank

Delegated Proof of Stake (DPoS) is een consensusmechanisme dat wordt gebruikt in blockchain-netwerken. In tegenstelling tot andere consensusmechanismen zoals Proof of Work (PoW) en Proof of Stake (PoS), maakt DPoS gebruik van afgevaardigden (delegates) die namens de tokenhouders beslissingen nemen over het valideren van transacties en het creëren van nieuwe blokken. Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen op delegates die zij vertrouwen om de belangen van de gemeenschap te vertegenwoordigen en consensus te bereiken over de toestand van de blockchain.

Belangrijke inzichten

 • DPoS is een consensusmechanisme waarbij afgevaardigden (delegates) transacties valideren en nieuwe blokken toevoegen aan de blockchain.
 • Tokenhouders kunnen hun stem uitbrengen op delegates om hun belangen te vertegenwoordigen.
 • DPoS is efficiënter dan PoW en PoS, met snellere transacties en lager energieverbruik.
 • DPoS kent echter ook risico’s op centralisatie door de beperkte hoeveelheid delegates.
 • DPoS wordt gebruikt in verschillende blockchain-projecten zoals EOS, BitShares en Steemit.

Inleiding tot Delegated Proof-of-Stake

Een Delegated Proof of Stake (DPoS) systeem is een consensusmechanisme waarbij tokenhouders hun stemrecht delegeren aan ‘delegates’ of afgevaardigden. Deze delegates zijn verantwoordelijk voor het valideren van transacties en het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain. Door gebruik te maken van een democratisch votingproces kunnen tokenhouders invloed uitoefenen op de selectie van de delegates.

Wat is een Delegated Proof-of-Stake (DPoS) systeem?

De basisprincipes van DPoS draaien om het selecteren van delegates om deel te nemen aan het consensusproces. Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen op delegates die zij vertrouwen om namens hen beslissingen te nemen over het valideren van transacties en het creëren van nieuwe blokken. Deze delegates hebben de verantwoordelijkheid om de stem van de gemeenschap te vertegenwoordigen en consensus te bereiken over de staat van de blockchain.

Basisprincipes van DPoS

DPoS verschilt op verschillende manieren van PoW en PoS:

 • In PoW moeten deelnemers complexe berekeningen uitvoeren om nieuwe blokken toe te voegen, wat veel energie kost. DPoS is efficiënter door gebruik te maken van delegates.
 • In PoS kunnen deelnemers nieuwe blokken toevoegen op basis van het aantal tokens dat ze bezitten. DPoS introduceert het idee van delegates die namens de tokenhouders beslissingen nemen.
 • Door gebruik te maken van delegates kan DPoS snellere transactieverwerking, efficiënter energieverbruik en meer decentralisatie bieden.

Hoe verschilt DPoS van PoW en PoS?

DPoS verschilt op verschillende manieren van PoW en PoS:

KenmerkPoWPoSDPoS
Validatie van transactiesVereist zware rekenkrachtGebaseerd op aantal tokensDelegates worden verkozen
EnergieverbruikHoogLager dan PoWEfficiënter door delegates
BesluitvormingGedecentraliseerdBeïnvloed door grote tokenhoudersDemocratisch votingproces
TransactiesnelheidLagerHoger dan PoWSneller door gebruik delegates
DecentralisatieHoogRisico op centralisatieHoog door democratische structuur
DPoS vs PoW and PoS

Hoofdrolspelers in een DPoS-ecosysteem

In een Delegated Proof-of-Stake (DPoS) systeem spelen twee belangrijke groepen een centrale rol: de delegates (afgevaardigden) en de stemmers (tokenhouders).

De functie van delegates of afgevaardigden

Delegates, of afgevaardigden, zijn de verkozen vertegenwoordigers in het DPoS-ecosysteem. Zij hebben de verantwoordelijkheid om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen en transacties te valideren. Deze delegates worden gekozen door de gemeenschap van stemmers en moeten het vertrouwen van de gebruikers hebben. Delegates moeten technisch onderlegd zijn, transparant communiceren en het belang van het netwerk en de gebruikers vooropstellen. Als beloning ontvangen zij een deel van de transactiekosten.

De rol van stemmers in het systeem

Stemmers spelen een cruciale rol in het DPoS-systeem, omdat zij bepalen welke delegates verkozen worden en daarmee invloed hebben op de besluitvorming binnen het netwerk. Elke stem telt, ongeacht het aantal tokens dat een gebruiker bezit. Stemmers kunnen hun stem uitbrengen op delegates die hun visie en belangen vertegenwoordigen, wat zorgt voor een gedecentraliseerde en democratische besluitvorming. Stemmers kunnen daarnaast hun steun wijzigen als een delegate niet aan de verwachtingen voldoet.

De interactie tussen delegates en stemmers

Delegates en stemmers hebben een directe interactie binnen het DPoS-systeem. Delegates kunnen campagne voeren om stemmers voor zich te winnen en transparantie bieden over hun plannen en prioriteiten. Stemmers hebben de mogelijkheid om hun zorgen of suggesties aan delegates te uiten en kunnen zo invloed uitoefenen op de koers van het netwerk. Deze interactie zorgt voor een gezonde dynamiek waarin beide partijen verantwoordelijkheid dragen voor het succes van het DPoS-ecosysteem.

DPoS delegates and stemmers interaction

Technische werking van Delegated Proof-of-Stake (DPoS)

In een DPoS-systeem worden delegates geselecteerd uit de pool van tokenhouders om blokken te creëren en transacties te valideren. Deze delegates worden gekozen op basis van de hoeveelheid tokens die ze bezitten of waarover ze controle hebben. Elke delegate heeft een beurt om een blok te maken, wat resulteert in een rotatie van blokcreatie. Na het creëren van een blok, valideren de andere delegates het blok om te controleren of de transacties correct zijn en voldoen aan de regels van het systeem.

Blokcreatie en validatieproces

DPoS maakt gebruik van een consensusmechanisme dat bekendstaat als BFT-DPoS (Byzantine Fault Tolerance – Delegated Proof of Stake) om overeenstemming te bereiken tussen de delegates. Bij dit mechanisme moeten de delegates een consensus bereiken over welk blok als volgende aan de keten zal worden toegevoegd. Dit gebeurt via een stemproces, waarbij elke delegate zijn stem uitbrengt op het blok van zijn keuze. Een blok moet een bepaalde meerderheid van stemmen ontvangen om te worden geaccepteerd. Voordelen van dit consensusmechanisme zijn snelheid, energie-efficiëntie en een hoger veiligheidsniveau.

DPoS blokcreatie en validatie

Voor- en nadelen van DPoS

Voordelen van DPoS

DPoS heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere consensusmechanismen zoals PoW en PoS:

 1. Snellere transacties: Transacties op DPoS-blockchains zijn over het algemeen sneller dan op PoW en PoS, dankzij de deterministische selectie van blokcreators.
 2. Hogere schaalbaarheid: DPoS-blockchains kunnen meer transacties verwerken omdat er minder rekenkracht nodig is om nieuwe blokken toe te voegen.
 3. Hogere veiligheid: Dubbele-uitgave-aanvallen zijn minder waarschijnlijk op DPoS-netwerken omdat de delegates zeer transparant moeten opereren om het vertrouwen te behouden.

Nadelen en kritieken op DPoS

Ondanks de voordelen, kent DPoS ook enkele nadelen en kritieken:

 • Centralisatierisico’s: Doordat delegates met de meeste tokens de meeste invloed hebben, bestaat het risico dat de macht te veel geconcentreerd raakt bij een kleine groep spelers.
 • Mogelijke veiligheidsissues: Omdat DPoS afhankelijk is van geselecteerde delegates, kunnen deze onderling samenwerken om het netwerk aan te vallen. Dit is een groter risico dan bij PoW of PoS, waar het moeilijker is om een meerderheid van de rekenkracht of tokens onder controle te krijgen.
DPoS voordelen en nadelen

Conclusie

Delegated Proof-of-Stake (DPoS) is een innovatief consensusmechanisme dat wordt gebruikt in blockchain-netwerken. In tegenstelling tot traditionele methoden zoals Proof of Work en Proof of Stake, maakt DPoS gebruik van een democratisch votingproces om delegates te selecteren die namens de gemeenschap beslissingen nemen over transactievalidatie en blokcreatie.

DPoS biedt een efficiënte, schaalbare en democratische aanpak voor transactievalidatie in een blockchain-netwerk. Het heeft verschillende voordelen zoals snellere transacties, hogere schaalbaarheid en een betere veiligheid. Tegelijkertijd kent DPoS ook enkele nadelen, zoals het risico op centralisatie en mogelijke veiligheidskwesties.

Ondanks deze uitdagingen heeft DPoS zich bewezen als een succesvolle DPoS samenvatting in verschillende blockchain-projecten, en biedt het een overtuigend alternatief voor traditionele consensusmechanismen. De toekomst zal uitwijzen hoe DPoS zich verder zal ontwikkelen en of het in staat zal zijn de uitdagingen op te lossen om een steeds belangrijkere rol te spelen in de blockchain technologie.

FAQ

Wat is Delegated Proof-of-Stake (DPoS)?

Delegated Proof-of-Stake (DPoS) is een consensusmechanisme dat wordt gebruikt in blockchain-netwerken. In tegenstelling tot andere consensusmechanismen zoals Proof of Work (PoW) en Proof of Stake (PoS), maakt DPoS gebruik van afgevaardigden (delegates) die namens de stemmers beslissingen nemen over het valideren van transacties en het creëren van nieuwe blokken.

Hoe werkt een Delegated Proof-of-Stake (DPoS) systeem?

In een DPoS-systeem delegeren tokenhouders hun stemrecht aan ‘delegates’ of afgevaardigden. Deze delegates zijn verantwoordelijk voor het valideren van transacties en het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain. Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen op delegates die zij vertrouwen om de belangen van de gemeenschap te vertegenwoordigen en consensus te bereiken over de toestand van de blockchain.

Wat zijn de basisprincipes van DPoS?

De basisprincipes van DPoS draaien om het selecteren van delegates om deel te nemen aan het consensusproces. Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen op delegates die zij vertrouwen om namens hen beslissingen te nemen over het valideren van transacties en het creëren van nieuwe blokken.

Hoe verschilt DPoS van PoW en PoS?

DPoS verschilt op verschillende manieren van PoW en PoS. In PoW moeten deelnemers complexe berekeningen uitvoeren om nieuwe blokken toe te voegen, wat veel energie kost. DPoS is efficiënter door gebruik te maken van delegates. In PoS kunnen deelnemers nieuwe blokken toevoegen op basis van het aantal tokens dat ze bezitten, terwijl DPoS het idee van delegates introduceert die namens de tokenhouders beslissingen nemen.

Wat is de functie van delegates of afgevaardigden in een DPoS-ecosysteem?

Delegates, of afgevaardigden, zijn de verkozen vertegenwoordigers in het DPoS-ecosysteem. Zij hebben de verantwoordelijkheid om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen en transacties te valideren. Deze delegates worden gekozen door de gemeenschap van stemmers en moeten het vertrouwen van de gebruikers hebben.

Wat is de rol van stemmers in een DPoS-systeem?

Stemmers spelen een cruciale rol in het DPoS-systeem, omdat zij bepalen welke delegates verkozen worden en daarmee invloed hebben op de besluitvorming binnen het netwerk. Elke stem telt, ongeacht het aantal tokens dat een gebruiker bezit. Stemmers kunnen hun stem uitbrengen op delegates die hun visie en belangen vertegenwoordigen, wat zorgt voor een gedecentraliseerde en democratische besluitvorming.

Hoe interacteren delegates en stemmers in een DPoS-systeem?

Delegates en stemmers hebben een directe interactie binnen het DPoS-systeem. Delegates kunnen campagne voeren om stemmers voor zich te winnen en transparantie bieden over hun plannen en prioriteiten. Stemmers hebben de mogelijkheid om hun zorgen of suggesties aan delegates te uiten en kunnen zo invloed uitoefenen op de koers van het netwerk.

Hoe verloopt het blokcreatie- en validatieproces in een DPoS-systeem?

In een DPoS-systeem worden delegates geselecteerd uit de pool van tokenhouders om blokken te creëren en transacties te valideren. Deze delegates worden gekozen op basis van de hoeveelheid tokens die ze bezitten of waarover ze controle hebben. Na het creëren van een blok, valideren de andere delegates het blok om te controleren of de transacties correct zijn.

Hoe bereikt DPoS consensus binnen het netwerk?

DPoS maakt gebruik van een consensusmechanisme dat bekendstaat als BFT-DPoS (Byzantine Fault Tolerance – Delegated Proof of Stake) om overeenstemming te bereiken tussen de delegates. Bij dit mechanisme moeten de delegates een consensus bereiken over welk blok als volgende aan de keten zal worden toegevoegd, via een stemproces.

Wat zijn de voor- en nadelen van DPoS?

Voordelen van DPoS zijn snellere transacties, hogere schaalbaarheid en een hoger veiligheidsniveau. Nadelen zijn centralisatierisico’s en mogelijke veiligheidsissues doordat DPoS afhankelijk is van geselecteerde delegates.
Decentralized Exchange DEX

Wat is Decentralized Exchange (DEX)?

Een decentrale beurs (DEX) is een gedecentraliseerde platform voor de handel van cryptocurrency, zonder centrale autoriteit of tussenpersoon. Decentralized Exchange DEX staat gebruikers toe om direct met elkaar te handelen.

Lees meer

Centralized Exchange CEX

Wat is Centralized Exchange (CEX)?

Een gecentraliseerde exchange of Centralized Exchange (CEX) is een online platform dat crypto transacties faciliteert via een derde-instantie die de digitale activa beheert.

Lees meer

Cold Storage

Wat is een Cold Storage?

Een cold storage is een offline opslag voor cryptocurrency om de veiligheid van uw digitale activa te maximaliseren. Het is een van de veiligste manieren voor Cold Storage

Lees meer

Hot Wallet

Wat is Hot Wallet?

Een hot wallet is een portemonnee voor cryptocurrencies die verbonden is met het internet, waardoor je gemakkelijk transacties kunt uitvoeren - Hot Wallet

Lees meer

Seed Phrase

Wat is een Seed Phrase?

Een seed phrase is een reeks van 12 tot 24 woorden die wordt gebruikt om privésleutels te genereren en toegang te krijgen tot uw cryptocurrency-portemonnee of digitaal archief.

Lees meer

Hash Rate

Wat is Hash Rate?

Ontdek wat Hash Rate is en hoe deze een cruciale rol speelt bij het beveiligen van cryptovaluta-netwerken via de Kennisbank over Crypto.

Lees meer