Wat is Security Token Offering (STO)?

Terug naar kennisbank

De Security Token Offering (STO) kan er voor zorgen dat de financiële sector op de blockchain komt te staan. Bedrijven zetten massaal hun effecten om in tokens om zo meer liquiditeit te krijgen en investeerders de mogelijkheid te bieden te investeren in betrouwbare bedrijven uit de klassieke financiële sector. Een STO is een geldophaalactie waarbij security tokens via de blockchain worden aangeboden waar beleggers in kunnen investeren. In tegenstelling tot ICO’s en IEO’s zijn STO’s streng gereguleerd en worden gezien als een veiligere investering. Security tokens vertegenwoordigen effecten zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten en geven de koper een wettelijk gebonden financiële verplichting.

Belangrijke inzichten

  • De STO biedt meer liquiditeit en toegankelijkheid voor investeerders in de financiële sector.
  • STO’s zijn streng gereguleerd en bieden meer transparantie dan ICO’s en IEO’s.
  • Security tokens vertegenwoordigen traditioneel illiquide activa zoals aandelen en obligaties.
  • STO’s trekken investeerders van over de hele wereld aan en bevorderen mondiale investeringen.
  • STO’s creëren secundaire markten waardoor de liquiditeit voor beleggers toeneemt.

Introductie over Security Token Offerings (STO’s)

Een Security Token Offering (STO) is een geldophaalactie waarbij security tokens via de blockchain worden aangeboden waar beleggers in kunnen investeren. Het grote verschil met ICO’s en IEO’s is dat STO’s streng gereguleerd zijn en daardoor als een veiligere investering worden gezien. STO’s omarmen de regelgeving uit de klassieke financiële sector, terwijl ICO’s en IEO’s juist proberen deze te omzeilen. Security tokens vertegenwoordigen wettelijk gebonden financiële verplichtingen zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten, in tegenstelling tot de vaak speculatieve tokens bij ICO’s en IEO’s.

Wat is een STO?

Een Security Token Offering (STO) is een geldophaalactie waarbij security tokens via de blockchain worden aangeboden waar beleggers in kunnen investeren. Het grote verschil met ICO’s en IEO’s is dat STO’s streng gereguleerd zijn en daardoor als een veiligere investering worden gezien. Security tokens vertegenwoordigen wettelijk gebonden financiële verplichtingen zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten.

Verschillen tussen STO, ICO en IEO

STO’s omarmen de regelgeving uit de klassieke financiële sector, terwijl ICO’s en IEO’s juist proberen deze te omzeilen. Security tokens vertegenwoordigen wettelijk gebonden financiële verplichtingen zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten, in tegenstelling tot de vaak speculatieve tokens bij ICO’s en IEO’s. Vergeleken met ICO’s, voldoen STO’s aan bestaande effectenwetten, waardoor ze meer transparantie en wettelijke bescherming bieden aan beleggers.

security tokens

Werking van Security Tokens

Security tokens worden gezien als effecten, waarbij voorbeelden hiervan aandelen, obligaties, opties en termijncontracten zijn. Dit betekent dat de koper een wettelijk gebonden financiële verplichting koopt, zoals een aandeel in een bedrijf met recht op dividend en winstdeling.

Security tokens zijn effecten

Security tokens vertegenwoordigen dergelijke effecten en geven de koper daarmee een welomschreven financieel recht. In tegenstelling tot veel cryptocurrency transacties, waarbij anonimiteit vaak een uitgangspunt is, zijn security tokens sterk gereguleerd. Zo kunnen ze alleen worden verhandeld als zowel verkoper als koper volledig transparant zijn over hun identiteit en activiteiten.

Handel in security tokens

In de Verenigde Staten mogen bijvoorbeeld alleen geaccrediteerde handelaren investeren in security tokens. Dit betekent dat er strikte regels gelden voor wie er mag handelen in deze digitale vermogensbewijzen, in het belang van beleggersbescherming en marktintegriteit.

security tokens

Voordelen en nadelen van STO’s

Een groot voordeel van STO’s is dat de investeerder exact weet wat hij koopt. In tegenstelling tot ICO’s en IEO’s waar vaak alleen de belofte van een toekomstig product wordt gekocht. Door de strenge regulering wordt het risico-element dat gebaseerd is op vertrouwen vervangen door feiten. Wat STO’s aantrekkelijker maakt voor traditionele investeerders. Daarnaast zorgt de transparantie voor meer cashflow, waarde en winstpotentie.

Voordelen van STO’s

STO’s opereren binnen bestaande wettelijke kaders, wat investeerders een zekere mate van bescherming biedt. Daarnaast maken security tokens de tokenisatie van traditioneel illiquide activa mogelijk, wat de liquiditeit ten goede komt. Blockchain biedt bovendien volledige transparantie door elke transactie vast te leggen in een onomkeerbaar grootboek. STO’s maken wereldwijde toegang mogelijk, waardoor investeerders uit verschillende landen kunnen deelnemen. Ten slotte creëren STO’s secundaire markten voor de handel in security tokens, wat het vertrouwen van investeerders vergroot.

Nadelen van STO’s

Hoewel STO’s voor startups voordelen bieden in termen van naleving van effectenwetgeving en investeerdersbescherming. Zijn ze voor normale investeerders moeilijk toegankelijk door de strikte regulering. Bovendien moeten beleggers afzien van de anonimiteit die kenmerkend is voor cryptocurrency-transacties, en kunnen ze hun geld niet gemakkelijk opnemen uit security tokens. STO’s worden gezien als serieuze langetermijninvesteringen, in tegenstelling tot de vaak speculatieve aard van ICO’s en IEO’s.

STO liquiditeit

Security Token Offering STO

Wat is een Security Token Offering (STO)?

Een Security Token Offering (STO) is een geldophaalactie waarbij security tokens via de blockchain worden aangeboden waar beleggers in kunnen investeren. Het geld dat hiermee wordt opgehaald gebruikt het bedrijf voor verdere ontwikkeling. STO’s profiteren enerzijds van de voordelen van blockchain zoals decentrale registratie, transparantie en geautomatiseerde infrastructuur, en anderzijds van de regulering, betrouwbaarheid en kennis van de klassieke financiële sector.

STO als DeFi Service

Hierdoor worden STO’s gezien als een voorbeeld van Decentralized Finance (DeFi), waarbij de beste elementen van crypto en traditionele financiën worden gecombineerd. STO’s bieden beleggers rechten die vergelijkbaar zijn met aandeelhouders. Zoals mede-zeggenschap in het bedrijf of dividenden, wat bij ICO’s niet in dezelfde mate wordt aangeboden.

security token offering

Security Token Issuance Platforms (STIP’s)

Security Token Issuance Platforms (STIP’s) spelen een belangrijke rol bij het uitgeven van security tokens. Deze platforms helpen bedrijven om aan de strenge regelgeving te voldoen en begeleiden hen bij de overstap naar de blockchain. Enkele toonaangevende STIP’s zijn Polymath, Harbor, Securitize en SWARM.

Polymath

Polymath heeft een eigen Ethereum-gebaseerde blockchain en token (POLY) en faciliteert de uitgifte van security tokens. Het platform biedt diensten aan zoals investeerdersbeheer, token-uitgifte en handel.

Harbor

Harbor heeft een dealer-broker vergunning in de Verenigde Staten en richt zich op het faciliteren van grotere Security Token Offerings (STO’s). Het platform biedt toegang tot een bredere groep van internationale investeerders, lagere kosten en meer liquiditeit voor bedrijven.

Securitize

Securitize wordt ondersteund door Coinbase en heeft al voor meer dan 200 miljoen dollar aan security tokens uitgegeven. Het platform zorgt voor compliance en transparantie door de automatisering van juridische vereisten zoals KYC en AML-controles.

SWARM

SWARM functioneert zowel als STIP als investeringsfonds. Deze richt zich met name op real-assets zoals vastgoed, private equity en duurzame energie. Het platform biedt verschillende investerings-mogelijkheden zoals vaste rentes, dividenden en stemrechten.

security token

Toekomst van STO’s

Naar verwachting zal de toekomst van de financiële sector in de komende vijf jaar een enorme inhaalslag maken. Door hun effecten om te zetten naar security tokens op de blockchain. De strenge regulering rondom toekomst STO zorgt ervoor dat deze beter worden gezien als veilige investeringen in vergelijking met ICO’s en IEO’s. Doordat STO’s de voordelen van blockchain combineren met de betrouwbaarheid en kennis van de traditio nele financiële sector. Wordt een belangrijk keerpunt bereikt waarbij de gehele sector op de blockchain kan gaan opereren. Met meer liquiditeit en toegankelijkheid voor investeerders.

toekomst STO
JaarAantal gerealiseerde STO’sTotaalbedrag opgehaald (miljoen EUR)Mate van regulering
201926456Streng
202038612Streng
202152890Streng
2022711.234Streng
2023871.578Streng

Conclusie

De Security Token Offering (STO) kan een belangrijke rol spelen in de toekomst van de financiële sector door de overstap naar de blockchain mogelijk te maken. STO’s combineren de voordelen van blockchain, zoals transparantie en efficiëntie, met de regulering en betrouwbaarheid van de traditionele financiële wereld. Hierdoor worden security tokens gezien als veiligere investeringen dan de speculatieve tokens van ICO’s en IEO’s.

Naar verwachting zal de komende jaren een grote inhaalslag plaatsvinden. Waarbij bedrijven massaal hun effecten omzetten naar security tokens op de blockchain, met meer liquiditeit en toegankelijkheid voor investeerders tot gevolg. Deze ontwikkeling kan bijdragen aan de verdere integratie van crypto en blockchain technologie in de traditionele financiële sector.

Hoewel er nog uitdagingen zijn op het gebied van beveiliging en schaalbaarheid, bieden STO’s een veelbelovende oplossing voor het overbruggen van de kloof tussen de wereld van crypto en de gereguleerde financiële markten. Naarmate het vertrouwen in deze nieuwe financiële instrumenten groeit. Zal de adoptie van security tokens naar verwachting verder toenemen in de komende jaren.

FAQ

Wat is een Security Token Offering (STO)?

Een Security Token Offering (STO) is een geldophaalactie waarbij security tokens via de blockchain worden aangeboden waar beleggers in kunnen investeren. Security tokens vertegenwoordigen wettelijk gebonden financiële verplichtingen zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten.

Wat zijn de verschillen tussen STO, ICO en IEO?

Het grote verschil is dat STO’s streng gereguleerd zijn, terwijl ICO’s en IEO’s proberen deze regelgeving te omzeilen. STO’s omarmen de regulering uit de klassieke financiële sector, waardoor ze als veiliger worden gezien dan de vaak speculatieve tokens bij ICO’s en IEO’s.

Wat zijn security tokens?

Security tokens worden gezien als effecten, zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten. Dit betekent dat de koper een wettelijk gebonden financiële verplichting koopt, in tegenstelling tot de anonimiteit van veel cryptocurrency transacties.

Wat zijn de voor- en nadelen van STO’s?

Voordelen zijn dat de investeerder exact weet wat hij koopt, de transparantie zorgt voor meer cashflow, waarde en winstpotentie. Nadelen zijn dat STO’s voor normale investeerders moeilijk toegankelijk zijn door de regulering, de crypto-anonimiteit wordt opgegeven en geld niet zomaar kan worden opgenomen.

Wat is het verband tussen STO’s en DeFi?

STO’s worden gezien als een voorbeeld van Decentralized Finance (DeFi), waarbij de beste elementen van crypto en traditionele financiën worden gecombineerd. STO’s profiteren van de voordelen van blockchain, zoals decentrale registratie, transparantie en geautomatiseerde infrastructuur, en anderzijds van de regulering, betrouwbaarheid en kennis van de klassieke financiële sector.

Wat zijn Security Token Issuance Platforms (STIP’s)?

STIP’s helpen bedrijven om aan de strenge regelgeving te voldoen bij het uitgeven van security tokens en begeleiden hen bij de overstap naar de blockchain. Voorbeelden zijn Polymath, Harbor, Securitize en SWARM.

Wat is de toekomst van STO’s?

Naar verwachting zal de financiële sector in de komende jaren een grote inhaalslag maken waarbij bedrijven massaal hun effecten omzetten naar security tokens op de blockchain. STO’s worden gezien als veiligere investeringen dan ICO’s en IEO’s, waardoor er meer liquiditeit en toegankelijkheid voor investeerders ontstaat.
Decentralized Exchange DEX

Wat is Decentralized Exchange (DEX)?

Een decentrale beurs (DEX) is een gedecentraliseerde platform voor de handel van cryptocurrency, zonder centrale autoriteit of tussenpersoon. Decentralized Exchange DEX staat gebruikers toe om direct met elkaar te handelen.

Lees meer

Centralized Exchange CEX

Wat is Centralized Exchange (CEX)?

Een gecentraliseerde exchange of Centralized Exchange (CEX) is een online platform dat crypto transacties faciliteert via een derde-instantie die de digitale activa beheert.

Lees meer

Cold Storage

Wat is een Cold Storage?

Een cold storage is een offline opslag voor cryptocurrency om de veiligheid van uw digitale activa te maximaliseren. Het is een van de veiligste manieren voor Cold Storage

Lees meer

Hot Wallet

Wat is Hot Wallet?

Een hot wallet is een portemonnee voor cryptocurrencies die verbonden is met het internet, waardoor je gemakkelijk transacties kunt uitvoeren - Hot Wallet

Lees meer

Seed Phrase

Wat is een Seed Phrase?

Een seed phrase is een reeks van 12 tot 24 woorden die wordt gebruikt om privésleutels te genereren en toegang te krijgen tot uw cryptocurrency-portemonnee of digitaal archief.

Lees meer

Hash Rate

Wat is Hash Rate?

Ontdek wat Hash Rate is en hoe deze een cruciale rol speelt bij het beveiligen van cryptovaluta-netwerken via de Kennisbank over Crypto.

Lees meer