Wat is een Token Burn?

Terug naar kennisbank

Stap in een raket en je ziet dat er 1,6 miljoen Binance Coin (BNB) tokens worden verbrand. Dat is ongeveer 10% van de totale voorraad! Of je denkt aan 88,7 miljoen LUNA tokens, ter waarde van $4,5 miljard, die in één keer werden vernietigd. Deze grote token verbrandingen zijn opvallende voorbeelden van het fenomeen token burning.

Kernpunten

 • Token burning is het permanent verwijderen van cryptocurrencytokens uit circulatie.
 • Het verlaagt de totale en circulerende voorraad, wat een positief effect kan hebben op de prijs.
 • Sommige blockchains gebruiken token burning ook als onderdeel van hun consensus-mechanisme, zoals Proof-of-Burn.
 • Token burning kan de schaarste verhogen en daarmee de waarde van de resterende tokens.
 • Regelmatige token burning kan inflatie tegengaan en de stabiliteit van de token bevorderen.

Wat is een Token Burn?

“Token burning” is een belangrijk begrip in de wereld van cryptocurrency tokens. Het betekent dat tokens permanent worden verwijderd uit de markt. Dit gebeurt door ze naar een ontoegankelijk wallet adres te sturen. Deze tokens kunnen niet meer gebruikt worden, waardoor de hoeveelheid tokens in omloop daalt.

Cryptocurrency Tokens Verbranden

Als tokens worden verbrand, verdwijnen ze voor altijd uit de markt. Dit heeft grote invloed op de economie van de cryptocurrency:

 • De maximale voorraad is het maximale aantal tokens dat een cryptocurrency kan hebben.
 • De totale voorraad is de maximale voorraad minus de tokens die zijn verbrand.
 • De circulerende voorraad is het aantal tokens dat nu nog verhandeld kan worden.

Door tokens te verbranden, verlaagt men zowel de totale als de circulerende voorraad. Dit kan de schaarste en de waarde van de cryptocurrency verhogen.

Begrippen: Maximale Voorraad, Totale Voorraad, Circulerende Voorraad

Om token burning goed te begrijpen, is het belangrijk de verschillen tussen deze drie begrippen te kennen:

 1. Maximale voorraad: Het maximum aantal tokens dat een cryptocurrency kan hebben. Dit is vastgesteld.
 2. Totale voorraad: De maximale voorraad minus de tokens die zijn verbrand. Dit aantal kan dalen door token burning.
 3. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat nu nog verhandeld kan worden. Dit aantal daalt ook door token burning.

Token burning heeft een directe invloed op de hoeveelheid tokens in omloop. Dit kan de schaarste en de waarde van de cryptocurrency verhogen.

token supply

Redenen voor een Token Burn

Token burns zijn belangrijk voor verschillende redenen. Ze helpen bij het creëren van schaarste en het verhogen van de waarde van de resterende tokens. Door tokens te verbranden, wordt het totale aanbod kleiner. Dit maakt de tokens schaarser en kan hun waarde doen stijgen.

Deze strategie trekt beleggers aan. Het is een slimme manier om de tokenomics van een project te beheren.

De waarde verhogen door schaarste

Een belangrijke reden voor token burns is het verhogen van de waarde van de resterende tokens. Dit gebeurt door de schaarste te vergroten. Hoe minder tokens er zijn, hoe schaarser en waardevoller ze worden.

Deze strategie kan de waardestijging van de cryptocurrency bevorderen. Dit trekt beleggers aan.

Proof-of-Burn (PoB) consensus mechanisme

Bepaalde blockchains, zoals Slimcoin, gebruiken een Proof-of-Burn (PoB) consensus-mechanisme. Miners moeten tokens verbranden om transacties te mogen valideren. Dit zorgt ervoor dat miners de verbranding serieus nemen.

En het zorgt voor een eerlijke verdeling van de beloning voor mining-activiteiten.

Mining balans gelijk houden

Token burns helpen ook om de mining-balans te houden. Zo worden nieuwe miners niet benadeeld ten opzichte van de bestaande miners. Door tokens te verbranden, blijven er genoeg tokens over voor nieuwe miners.

token burn

“Token burns kunnen de waarde van een cryptocurrency aanzienlijk verhogen door schaarste te creëren en het aanbod te reguleren.”

Token Burn in de praktijk

Cryptocurrency-projecten gebruiken token burning op verschillende manieren. Ze doen dit om de waarde en het aanbod van digitale tokens te beïnvloeden. Er zijn veel voorbeelden die laten zien hoe dit werkt.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) heeft een speciale functie voor token burning. Elke kwartaal koopt Binance een deel van de winst op en verbrandt het. Dit maakt BNB schaarser en waardevoller door de voorraad te verminderen.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) deed in 2021 een grote token burn. Dit was onderdeel van de EIP-1559 upgrade. Het verwijderen van miljoenen ETH-tokens verlaagde de inflatie en moest de waarde van Ethereum op lange termijn ondersteunen.

Slimcoin (SLM)

De cryptocurrency Slimcoin (SLM) gebruikt Proof-of-Burn (PoB). Miners moeten tokens verbranden om blokken te valideren. Dit maakt het netwerk veiliger en vermindert de voorraad SLM-tokens.

ProjectToken Burn MethodeDoel
Binance Coin (BNB)Geautomatiseerde maandelijkse burnVerminderen totale voorraad, verhogen schaarste en waarde
Ethereum (ETH)Grootschalige eenmalige burn na EIP-1559 updateVerlagen inflatie, ondersteunen waarde
Slimcoin (SLM)Proof-of-Burn consensusmechanismeStimuleren netwerksecuriteit, reduceren totale voorraad

Deze voorbeelden laten zien hoe token burn de tokenomics van cryptocurrency-projecten beïnvloedt. Door tokens permanent te verwijderen, creëren ontwikkelaars schaarste. Dit ondersteunt de intrinsieke waarde van hun digitale activa.

Token Burn Examples

Conclusie

Token burning is een spannend onderdeel van de cryptomarkt. Het vermindert de hoeveelheid tokens, wat de waarde van de rest kan doen stijgen. Dit komt door de samenvatting die door de vermindering ontstaat.

Er zijn veel voorbeelden van succesvolle token burn-programma’s. Bijvoorbeeld bij Binance Coin, Ethereum en Slimcoin. Token burning helpt cryptocurrency-projecten om beter te werken en de waarde van tokens te behouden.

Een duidelijke strategie voor token burning kan ook het vertrouwen van beleggers vergroten. Het maakt het project aantrekkelijker. Daarom is token burning erg belangrijk voor het beheer van cryptocurrencies.

FAQ

Wat is een token burn?

Een token burn betekent dat cryptocurrencytokens worden verwijderd uit het gebruik. Dit gebeurt door de tokens naar een onbereikbare wallet te sturen. Zo worden ze onbruikbaar.

Wat zijn de verschillende voorraadniveaus bij een token burn?

De maximale voorraad is het hoogste aantal tokens dat een cryptocurrency kan hebben. De totale voorraad is dit aantal minus de verbrande tokens. De circulerende voorraad is het aantal tokens dat nu verhandeld kan worden.Token burning vermindert de totale en de circulerende voorraad.

Waarom voeren projecten een token burn uit?

Het kan de waarde van de resterende tokens verhogen door de schaarste te vergroten. Sommige blockchains gebruiken token burning voor hun consensus-mechanisme. Het kan ook de mining-balans helpen.

Wat zijn voorbeelden van projecten die token burning toepassen?

Binance Coin (BNB) heeft een automatische burn-functie. Ethereum (ETH) deed in 2021 een grote token burn. Slimcoin (SLM) gebruikt Proof-of-Burn als consensus-mechanisme.
Rug Pull

Wat is een Rug Pull?

Ontdek wat een Rug Pull is in de cryptowereld. Leer hoe deze oplichterstruc werkt, hoe je het kunt herkennen en hoe je jezelf kunt beschermen tegen deze frauduleuze praktijk.

Lees meer

Proof of Time PoT

Wat is een Proof of Time (PoT)?

Ontdek wat Proof of Time (PoT) is en hoe dit consensusmechanisme werkt in blockchaintechnologie. Leer over de voordelen en toepassingen van Proof of Time PoT.

Lees meer

Paper Wallet

Wat is een Paper Wallet?

Een paper wallet is een veilige manier om cryptomunten offline op te slaan. Ontdek hoe deze fysieke vorm van opslag werkt en wat de voor- en nadelen zijn van een Paper Wallet.

Lees meer

Decentralized Exchange DEX

Wat is Decentralized Exchange (DEX)?

Een decentrale beurs (DEX) is een gedecentraliseerde platform voor de handel van cryptocurrency, zonder centrale autoriteit of tussenpersoon. Decentralized Exchange DEX staat gebruikers toe om direct met elkaar te handelen.

Lees meer

Centralized Exchange CEX

Wat is Centralized Exchange (CEX)?

Een gecentraliseerde exchange of Centralized Exchange (CEX) is een online platform dat crypto transacties faciliteert via een derde-instantie die de digitale activa beheert.

Lees meer

Cold Storage

Wat is een Cold Storage?

Een cold storage is een offline opslag voor cryptocurrency om de veiligheid van uw digitale activa te maximaliseren. Het is een van de veiligste manieren voor Cold Storage

Lees meer

Hot Wallet

Wat is Hot Wallet?

Een hot wallet is een portemonnee voor cryptocurrencies die verbonden is met het internet, waardoor je gemakkelijk transacties kunt uitvoeren - Hot Wallet

Lees meer