Wat zijn Smart Contracts?

Terug naar kennisbank

Een smart contract is een automatische digitale overeenkomst tussen twee partijen die opgesteld wordt zonder tussenkomst van een derde partij. Het contract wordt uitgevoerd wanneer vooraf afgesproken criteria worden behaald. Dit maakt het mogelijk om processen te automatiseren en kosten te besparen. Smart contracts zijn bedacht door Nick Szabo en worden geprogrammeerd op een blockchain, zoals Ethereum.

Belangrijkste punten om te onthouden

 • Smart contracts zijn automatische digitale overeenkomsten tussen partijen.
 • Ze worden uitgevoerd op basis van vooraf bepaalde criteria.
 • Smart contracts kunnen processen automatiseren en kosten besparen.
 • Ze kunnen worden geprogrammeerd op een blockchain, zoals Ethereum.
 • Smart contracts bieden mogelijkheden voor automatisering en vertrouwen zonder tussenpersonen.

Hoe werken smart contracts?

Smart contracts zijn digitale overeenkomsten die op basis van bepaalde voorwaarden automatisch uitgevoerd worden. Deze voorwaardelijke uitvoering maakt het mogelijk om diverse processen te automatiseren en efficiënter te maken in verschillende sectoren.

“Als…dan…”-voorwaarden zijn de sleutel tot het functioneren van smart contracts. Zodra een specifieke gebeurtenis, bijvoorbeeld een betaling, plaatsvindt, zal de smart contract automatisch de bijbehorende actie uitvoeren. Dit kan variëren van het overdragen van eigendomsrechten tot het vereenvoudigen van complexe processen zoals supply chain management.”

Smart contracts bieden een functie voorwaardelijke uitvoering, waarbij de overeenkomst pas wordt nagekomen wanneer aan de vooraf bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van transacties, omdat de contracten niet kunnen worden gewijzigd en alle transacties transparant zijn op de blockchain.

Om de werking van smart contracts visueel te illustreren, kan onderstaande tabel dienen:

StapBeschrijving
Stap 1Partij A en B gaan een smart contract aan.
Stap 2Specifieke voorwaarden worden in het smart contract geprogrammeerd.
Stap 3Zodra de voorwaarden zijn vervuld, wordt het smart contract automatisch uitgevoerd.
Stap 4Acties worden onmiddellijk en nauwkeurig uitgevoerd, zoals betalingen of transacties.

De voorwaardelijke uitvoering van smart contracts draagt bij aan de efficiëntie en veiligheid van verschillende processen. Deze functie maakt het mogelijk om betalingen, transacties en andere activiteiten te automatiseren, waardoor tijd en middelen worden bespaard. Bovendien elimineert de vooraf geprogrammeerde aard van smart contracts menselijke fouten en verhoogt het de betrouwbaarheid van de transacties.

voorbeeld van een smart contract

Met behulp van smart contracts kunnen bedrijven en organisaties in diverse sectoren profiteren van de functies van voorwaardelijke uitvoering, zoals:

 • Betalingen automatiseren
 • Eigendomsrechten overdragen
 • Supply chain management vereenvoudigen
 • Veilige en efficiënte transacties

Door de voorwaardelijke uitvoering van smart contracts kunnen processen sneller, veiliger en efficiënter verlopen, waarbij de betrouwbaarheid van de uitvoering gewaarborgd blijft.

Toepassingen van smart contracts

Smart contracts hebben diverse toepassingen in verschillende sectoren. Ze stellen organisaties in staat om processen te automatiseren, efficiëntie te verhogen en kosten te besparen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe smart contracts gebruikt kunnen worden in verschillende domeinen:

Financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening kunnen smart contracts gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

 • Betalingen: Smart contracts kunnen automatische betalingen uitvoeren op basis van vooraf bepaalde voorwaarden.
 • Transacties: Financiële transacties, zoals het overmaken van geld of handelen in aandelen, kunnen veilig en efficiënt worden uitgevoerd met behulp van smart contracts.
 • Verzekeringsclaims: Smart contracts kunnen het claimproces vereenvoudigen en versnellen door automatische verificatie en uitbetaling.

Overheden

Overheden kunnen smart contracts inzetten voor diverse taken en verantwoordelijkheden:

 • Belastinginning: Door gebruik te maken van smart contracts kunnen belastingbetalingen en -teruggaven automatisch en transparant worden afgehandeld.
 • Verkiezingen: Smart contracts kunnen zorgen voor veilige en verifieerbare elektronische verkiezingen, waardoor het vertrouwen in het democratische proces wordt vergroot.

Logistiek

In de logistieke sector kunnen smart contracts verschillende voordelen bieden:

 • Automatisch voorraadbeheer: Met behulp van smart contracts kan het voorraadbeheer geautomatiseerd worden, waardoor tijd en kosten worden bespaard.
 • Betalingsgarantie: Smart contracts kunnen zorgen voor gegarandeerde betalingen tussen leveranciers, distributeurs en andere betrokken partijen.

Vastgoed

In de vastgoedsector kunnen smart contracts gebruikt worden voor onder andere:

 • Huurcontracten: Smart contracts kunnen huurcontracten automatiseren, waardoor huurders en verhuurders gemakkelijk en veilig overeenkomsten kunnen sluiten.
 • Betalingsverwerking: Met behulp van smart contracts kunnen betalingen voor onroerend goed transacties snel en efficiënt worden afgehandeld.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg kunnen smart contracts diverse voordelen bieden:

 • Veilige uitwisseling van patiëntgegevens: Smart contracts kunnen zorgen voor veilige en geverifieerde uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners.
 • Geautomatiseerde betalingen: Smart contracts kunnen zorgen voor snelle en nauwkeurige betalingen tussen zorgverleners, verzekeraars en patiënten.

De toepassingen van smart contracts zijn divers en laten zien hoe deze technologie verschillende sectoren kan transformeren en processen kan verbeteren.

smart contract application in different sectors

Voordelen van smart contracts

Smart contracts bieden verschillende voordelen in zekerheid, kostenbesparing, automatische uitvoering en vertrouwen. Door het gebruik van smart contracts wordt de zekerheid gegarandeerd doordat de voorwaarden onveranderlijk zijn vastgelegd op de blockchain. Dit betekent dat er geen ruimte is voor interpretatie of manipulatie van de afspraken tussen de partijen, waardoor het vertrouwen in de overeenkomst wordt vergroot.

Een ander voordeel van smart contracts is de kostenbesparing. Doordat er geen notaris of andere tussenpersonen nodig zijn bij het opstellen en uitvoeren van het contract, worden de kosten aanzienlijk verlaagd. Dit resulteert in een efficiëntere en goedkopere afhandeling van transacties en overeenkomsten.

Daarnaast zorgen smart contracts voor automatische uitvoering van de afspraken. Zodra de vooraf afgesproken criteria worden behaald, wordt het contract automatisch uitgevoerd. Dit elimineert de noodzaak voor handmatige processen en vermindert de kans op menselijke fouten. Bovendien zorgt automatische uitvoering voor een snellere en efficiëntere afhandeling van transacties.

Het vertrouwen tussen de partijen wordt versterkt door het gebruik van smart contracts. Omdat de voorwaarden onveranderlijk zijn en de uitvoering automatisch plaatsvindt, is er geen derde partij nodig om het vertrouwen te waarborgen. Dit maakt smart contracts bij uitstek geschikt voor situaties waarin er weinig vertrouwen is tussen de betrokken partijen.

Voordelen van smart contracts samengevat:

 • Zekerheid vanwege onveranderlijke voorwaarden op de blockchain
 • Kostenbesparing door het elimineren van notariskosten en tussenpersonen
 • Automatische uitvoering van afspraken, waardoor er geen handmatige processen nodig zijn
 • Verhoogd vertrouwen tussen de partijen door de transparantie en betrouwbaarheid van smart contracts
VoordelenBeschrijving
ZekerheidVoorwaarden zijn onveranderlijk op de blockchain, waardoor vertrouwen wordt vergroot
KostenbesparingGeen notariskosten of tussenpersonen nodig bij het opstellen en uitvoeren van het contract
Automatische uitvoeringContracten worden automatisch uitgevoerd bij het behalen van de voorwaarden, wat handmatige processen elimineert en efficiëntie verhoogt
VertrouwenGeen derde partij nodig om vertrouwen te waarborgen, de transparantie en betrouwbaarheid van smart contracts dragen bij aan het vertrouwen tussen partijen
voordelen smart contracts

Risico’s van smart contracts

Hoewel smart contracts vele voordelen bieden, brengen ze ook risico’s met zich mee. Het is belangrijk om deze risico’s te begrijpen en passende maatregelen te nemen om ze te minimaliseren.

Menselijke fouten

Een van de risico’s van smart contracts zijn menselijke fouten in de code. Zelfs een kleine fout kan ernstige gevolgen hebben en kan leiden tot problemen bij de uitvoering van het contract. Het is daarom essentieel om zorgvuldig te zijn bij het programmeren van smart contracts en uitgebreide tests uit te voeren om eventuele fouten op te sporen en te corrigeren.

Beveiligingsproblemen

Een ander risico is het optreden van beveiligingsproblemen. Smart contracts zijn kwetsbaar voor hacks en manipulatie, vooral als ze niet goed beveiligd zijn. Het is van cruciaal belang om de juiste beveiligingsmaatregelen te implementeren, zoals het gebruik van cryptografie en het uitvoeren van audits, om de integriteit en vertrouwelijkheid van de contracten te waarborgen.

“Het is essentieel om zorgvuldig te zijn bij het programmeren van smart contracts en uitgebreide tests uit te voeren om eventuele fouten op te sporen en te corrigeren.”

Afhankelijkheid van externe informatie

Smart contracts kunnen afhankelijk zijn van externe informatie, zoals prijsfeeds of gegevens van externe systemen. Het probleem hierbij is dat deze informatie mogelijk onbetrouwbaar of vatbaar voor manipulatie kan zijn. Dit kan leiden tot verkeerde uitvoering van het contract. Het is belangrijk om mechanismen in te bouwen om de betrouwbaarheid van externe informatie te verifiëren en mogelijke manipulatie te voorkomen.

Om de risico’s van smart contracts te beperken, is het essentieel om veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals:

 • Het uitvoeren van veiligheidsaudits door ervaren professionals.
 • Gebruikmaken van cryptografie om de gegevens in het contract te beschermen.
 • Het implementeren van mechanismen om de betrouwbaarheid van externe informatie te verifiëren.
 • Zorgvuldig testen en valideren van de code om menselijke fouten te minimaliseren.

Door deze maatregelen te nemen, kunnen de risico’s van smart contracts worden verminderd en kan de betrouwbaarheid en veiligheid van deze technologie worden gewaarborgd.

RisicoOorzakenMaatregelen
Menselijke foutenOnvoldoende expertise, slechte codekwaliteitUitgebreide tests, code reviews
BeveiligingsproblemenZwakke beveiliging, gebrek aan auditsCryptografie, veiligheidsaudits, monitoring
Afhankelijkheid van externe informatieOnbetrouwbare bronnen, manipulatieVerificatiemechanismen, bronvalidatie

Platforms voor smart contracts

Ethereum is het grootste platform dat smart contracts ondersteunt. Veel slimme overeenkomsten en decentrale applicaties worden op Ethereum gebouwd met behulp van Solidity, een programmeertaal voor smart contracts. Een ander platform dat smart contracts gebruikt is NEO, ook wel de Chinese Ethereum genoemd. Niet alle blockchains ondersteunen smart contracts, zoals Bitcoin.

Kenmerken van Ethereum en NEO

 • Ethereum is een gedecentraliseerd platform dat een virtuele machine biedt, de Ethereum Virtual Machine (EVM), waarop smart contracts kunnen worden uitgevoerd.
 • NEO is gebouwd als een open-source platform voor de ontwikkeling van digitale activa en slimme contracten.

Vergelijking tussen Ethereum en NEO

 EthereumNEO
ProgrammeertaalSolidityNeoVM-talen (waaronder C#, Java, en Python)
Transacties per seconde15 – 20Deoretisch: onbeperkt, Praktisch: 1.000
SchaalbaarheidBezigheden om Ethereum 2.0 uit te breiden om schaalbaarheid te verbeterenSmart contract execution parallelisatie
ConsensusmechanismeProof-of-Work (PoW) naar Proof-of-Stake (PoS) in Ethereum 2.0Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT)
programmeren op de blockchain

Beide platforms bieden mogelijkheden om te programmeren op de blockchain met behulp van smart contracts. Ethereum is momenteel het meest bekende en wijdverbreide platform, terwijl NEO zijn positie als de ‘Chinese Ethereum’ heeft verdiend vanwege zijn populariteit in China’s blockchain-industrie.

Hoewel Ethereum en NEO elk hun eigen kenmerken en voordelen hebben, is het belangrijk op te merken dat de keuze tussen deze platforms afhangt van de specifieke behoeften van een project en de vereisten van ontwikkelaars.

Conclusie

Om samen te vatten, smart contracts zijn automatische digitale overeenkomsten die geprogrammeerd worden op een blockchain. Ze bieden verschillende mogelijkheden, zoals het automatiseren van processen, het besparen van kosten en het creëren van vertrouwen zonder tussenpersonen. Door het gebruik van smart contracts kunnen bedrijven en individuen efficiency vergroten en transacties vereenvoudigen.

Echter, er zijn ook risico’s verbonden aan smart contracts. Menselijke fouten in de code kunnen ernstige problemen veroorzaken en de beveiliging van smart contracts kan kwetsbaar zijn voor aanvallen en hacks. Ook kan de afhankelijkheid van externe informatie de betrouwbaarheid van een smart contract beïnvloeden.

Om deze risico’s te beperken is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen en audits uit te voeren op smart contracts. Dit zorgt ervoor dat eventuele fouten en kwetsbaarheden tijdig worden ontdekt en aangepakt. Daarnaast is het verstandig om goed te kijken naar welk platform het meest geschikt is voor het gebruik van smart contracts. Ethereum is momenteel het meest bekende en gebruikte platform, maar er zijn ook andere platforms zoals NEO die smart contracts ondersteunen.

FAQ

Wat zijn smart contracts?

Smart contracts zijn automatische digitale overeenkomsten tussen twee partijen die geprogrammeerd worden op een blockchain. Ze zorgen voor automatisering van processen en kostenbesparing.

Hoe werken smart contracts?

Smart contracts werken op basis van “als…dan…”-voorwaarden. Als een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, wordt een actie automatisch uitgevoerd. Ze bieden veiligheid en efficiëntie doordat ze onveranderlijk zijn en transparant op de blockchain.

Wat zijn de toepassingen van smart contracts?

Smart contracts kunnen gebruikt worden in de financiële dienstverlening, overheden, logistiek, vastgoed en gezondheidszorg. Ze kunnen dienen voor betalingen, transacties, verkiezingen en automatisch voorraadbeheer, onder andere.

Wat zijn de voordelen van smart contracts?

Smart contracts bieden zekerheid omdat de voorwaarden onveranderlijk zijn op de blockchain. Ze besparen kosten doordat er geen tussenpersonen nodig zijn. Ze worden automatisch uitgevoerd bij het behalen van de voorwaarden, waardoor handmatige processen geëlimineerd worden.

Wat zijn de risico’s van smart contracts?

Risico’s van smart contracts zijn onder andere menselijke fouten in de code en beveiligingsproblemen die kunnen leiden tot hacks of manipulatie van het contract. Daarnaast kunnen ze afhankelijk zijn van externe informatie die mogelijk onbetrouwbaar kan zijn.

Welke platforms ondersteunen smart contracts?

Voor smart contracts worden voornamelijk Ethereum en NEO gebruikt. Ethereum is het bekendste platform en wordt gebruikt voor het bouwen van slimme overeenkomsten en decentrale applicaties. NEO wordt ook wel de Chinese Ethereum genoemd.

beste moonriver wallet

Beste Moonriver wallet 2024 – Onze keuze voor MOVR

Wist je dat de Moonriver koers vandaag €12.99 is met een 24 uurs handelsvolume van €38,663,832? Dit geeft aan hoe populair en waardevol MOVR, de cryptocurrency van Moonriver, echt is. Als je geïnteresseerd bent in het kopen en bewaren van MOVR, ben je bij ons aan...

Lees meer

beste floki wallet

Wat is de beste FLOKI wallet in 2024?

Wist je dat de keuze van een goede wallet een cruciale rol speelt bij het beveiligen van je FLOKI munten? In 2024 is Bitvavo de beste FLOKI wallet waar je op kunt vertrouwen. Met zijn geavanceerde beveiligingsfuncties biedt Bitvavo een veilige opslagplaats voor...

Lees meer

beste tellor wallet

Beste Tellor wallet 2024 – Onze keuze voor TRB

Wist je dat Tellor Tributes (TRB) een van de meest veelbelovende cryptocurrencies van dit moment is? Met een marktkapitalisatie van meer dan €250 miljoen en een exponentiële groei in populariteit, kan het bezitten van TRB een lucratieve investering zijn. Maar hoe...

Lees meer