Wat is Central Bank Digital Currency (CBDC)?

Terug naar kennisbank

CBDC staat voor centrale bank digitale valuta, ofwel digitaal geld van de centrale bank. CBDC’s zijn een digitale versie van de nationale munteenheid die wordt uitgegeven door een centrale bank. Ze worden beschouwd als een manier om de efficiëntie van het monetaire systeem te verbeteren en te voorzien in de groeiende vraag naar digitale betalingen. CBDC’s zijn geen cryptocurrencies, maar een centraal gecontroleerde digitale valuta, in tegenstelling tot de decentrale aard van crypto’s zoals Bitcoin. Centrale banken over de hele wereld onderzoeken momenteel de mogelijkheden en implicaties van CBDC’s voor hun monetaire beleid en het financiële systeem.

Kernpunten

  • CBDC’s zijn digitale valuta’s uitgegeven door centrale banken, in tegenstelling tot gedecentraliseerde cryptocurrencies.
  • CBDC’s kunnen de efficiëntie en veiligheid van betalingen verbeteren en financiële inclusie bevorderen.
  • Centrale banken wereldwijd onderzoeken de mogelijkheden en uitdagingen van CBDC-implementatie.
  • CBDC’s bieden centrale banken meer controle over het monetaire beleid en betalingsverkeer.
  • Succesvolle CBDC-pilots zijn al gelanceerd in enkele landen, waaronder China.

Wat is een Central Bank Digital Currency (CBDC)?

Een CBDC (Central Bank Digital Currency) is een digitale valuta die wordt uitgegeven door een centrale bank, met dezelfde functies als contant geld maar in digitale vorm. In tegenstelling tot traditioneel giraal bankgeld dat wordt uitgegeven door commerciële banken. Worden CBDC’s rechtstreeks door de centrale bank uitgegeven en beheerd. Hoewel er nog geen officiële definitie bestaat, wordt een CBDC algemeen gezien als een digitaal betaalmiddel, rekeneenheid en waardeopslag, net als fysiek papiergeld.

Rol van centrale banken

Centrale banken zoals de ECB in Europa en de Fed in de VS spelen een belangrijke rol in het monetaire beleid en de stabiliteit van het financiële systeem. Met de opkomst van complexere financiële markten, schaduwbanken en nieuwe technologieën als cryptocurrencies.Zzoeken centrale banken naar nieuwe manieren om hun beleidscontrole te behouden. CBDC’s bieden centrale banken de mogelijkheid om een digitale vorm van hun nationale valuta uit te geven en zo grip te houden op het betalingsverkeer.

Belang van CBDC’s

CBDC’s kunnen verschillende voordelen bieden. Zoals grote efficiëntie en snelheid van betalingen, hoge veiligheid van transacties en verbetering van financiële inclusie. Tegelijkertijd brengen CBDC’s ook uitdagingen met zich mee, zoals implementatie- en onderhoudskosten, mogelijke privacyverlies en kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. Centrale banken over de hele wereld bestuderen daarom de voor- en nadelen van CBDC’s en onderzoeken hoe deze digitale valuta’s geïmplementeerd kunnen worden.

CBDC introductie

Soorten CBDC’s

Wanneer we kijken naar de verschillende soorten centrale bank digitale valuta’s (CBDC’s). Kunnen we deze over het algemeen onderverdelen in twee hoofdcategorieën: account-gebaseerde CBDC’s en waarde-gebaseerde CBDC’s.

Account-gebaseerde CBDC’s

Account-gebaseerde CBDC’s functioneren als een vervanger voor bankrekeningen, waarbij gebruikers digitale tegoeden aanhouden bij de centrale bank. Transacties worden uitgevoerd door middel van het debiteren en crediteren van deze centrale bankrekeningen. Deze CBDC-vorm biedt centrale banken de mogelijkheid om nauwkeurig toezicht te houden op het betalingsverkeer en de geldhoeveelheid.

Waarde-gebaseerde CBDC’s

Waarde-gebaseerde CBDC’s, ook wel token-gebaseerde CBDC’s genoemd, zijn digitale tokens die direct de waarde van de nationale valuta vertegenwoordigen. Deze tokens kunnen worden gebruikt voor betalingen en worden beheerd door de centrale bank. Deze benadering biedt meer privacy dan account-gebaseerde CBDC’s, omdat transacties niet kunnen worden gekoppeld aan specifieke gebruikersrekeningen.

CBDC soorten

Central Bank Digital Currency (CBDC) en Cryptocurrency

Verschillen tussen CBDC en crypto

In tegenstelling tot cryptocurrencies, die op een decentraal gedistribueerd grootboek (blockchain) zijn gebaseerd, worden CBDC’s centraal beheerd door de centrale bank. Dit betekent dat zij de uitgiftevoorwaarden, transactieverwerking en toegangsbeheer controleren. CBDC’s zijn ook direct gekoppeld aan de nationale valuta, wat hen stabieler maakt dan de vaak volatiele waarde van cryptocurrencies.

Doelen en kenmerken van CBDC

De belangrijkste doelen van CBDC’s zijn het verbeteren van de efficiëntie en veiligheid van betalingen, het bevorderen van financiële inclusie en het behoud van de controle van centrale banken over het monetaire beleid en het betalingsverkeer. CBDC’s zijn digitaal, kunnen realtime transacties uitvoeren en bieden centrale banken meer inzicht in geldstromen.

CBDC kenmerken

Implementatie en Uitdagingen van CBDC’s

De implementatie van een CBDC vereist de ontwikkeling van complexe technologische systemen en infrastructuur, zoals digitale portefeuilles, betalingsplatformen en transactieregistratie. Centrale banken moeten keuzes maken over de onderliggende technologie, zoals blockchain of andere gedistribueerde grootboektechnologieën.

Technologische vereisten

De introductie van CBDC’s vereist ook de ontwikkeling van een passend regelgevingskader. Centrale banken moeten zich bezighouden met zaken als privacy, gegevensbescherming, anti-witwassen en financiële stabiliteit. Harmonisatie van regelgeving op internationaal niveau is een belangrijke uitdaging.

Regelgevingskader

De invoering van CBDC’s kan grote gevolgen hebben voor de traditionele financiële sector. Commerciële banken zouden mogelijk een kleinere rol kunnen spelen, terwijl centrale banken een meer directe band met burgers en bedrijven krijgen. Dit kan leiden tot verstoring van de bestaande monetaire stabiliteit en veranderingen in het bancaire bedrijfsmodel.

Impact op financiële sector

CBDC implementatie
LandenCBDC-ontwikkeling
ChinaLanceerde de Digital Yuan als een van de eerste landen
EuropaEuropese Centrale Bank onderzoekt de mogelijkheid van een digitale Euro
Verenigde StatenGestart met het ‘Digital Dollar Project’ om een Amerikaanse CBDC te onderzoeken
Andere landenCanada, Duitsland, Polen, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ontwikkelen actief eigen CBDC’s

Conclusie

Central Bank Digital Currencies zijn een belangrijk onderwerp in de financiële wereld dat de komende jaren verder zal ontwikkelen. Hoewel CBDC’s veel voordelen kunnen bieden, zoals efficiëntere betalingen en verbetering van financiële inclusie, brengen ze ook uitdagingen met zich mee op het gebied van technologie, regelgeving en impact op het financiële stelsel.

Centrale banken over de hele wereld onderzoeken momenteel de mogelijkheden en implicaties van CBDC’s om hun grip op het monetaire beleid en betalingsverkeer te behouden. De toekomst zal uitwijzen hoe CBDC’s zich verder zullen ontwikkelen en integreren in ons financiële systeem.

Ondanks de complexiteit van de implementatie en de potentiële gevolgen voor de traditionele financiële sector, bieden CBDC’s centrale banken de kans om de efficiëntie en veiligheid van betalingen te verbeteren en financiële inclusie te bevorderen. De zoektocht naar de juiste balans tussen innovatie en stabiliteit zal de komende jaren centraal staan in het CBDC-debat.

FAQ

Wat is Central Bank Digital Currency (CBDC)?

CBDC staat voor Central Bank Digital Currency, ofwel digitaal geld van de centrale bank. CBDC’s zijn een digitale versie van de nationale munteenheid die wordt uitgegeven door een centrale bank. Ze worden beschouwd als een manier om de efficiëntie van het monetaire systeem te verbeteren en te voorzien in de groeiende vraag naar digitale betalingen.

Hoe verschillen CBDC’s van cryptocurrencies?

CBDC’s onderscheiden zich van cryptocurrencies zoals Bitcoin doordat ze centraal worden uitgegeven en beheerd door de centrale bank, in tegenstelling tot de decentrale aard van cryptocurrencies. CBDC’s zijn gekoppeld aan de stabiliteit van de nationale valuta, terwijl cryptocurrencies vaak volatiel zijn en hun waarde wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt.

Wat zijn de doelen en kenmerken van CBDC’s?

De belangrijkste doelen van CBDC’s zijn het verbeteren van de efficiëntie en veiligheid van betalingen, het bevorderen van financiële inclusie en het behoud van de controle van centrale banken over het monetaire beleid en het betalingsverkeer. CBDC’s zijn digitaal, kunnen realtime transacties uitvoeren en bieden centrale banken meer inzicht in geldstromen.

Welke technologische vereisten en uitdagingen zijn er bij de implementatie van CBDC’s?

De implementatie van een CBDC vereist de ontwikkeling van complexe technologische systemen en infrastructuur, zoals digitale portefeuilles, betalingsplatformen en transactieregistratie. Centrale banken moeten keuzes maken over de onderliggende technologie, zoals blockchain of andere gedistribueerde grootboektechnologieën. Daarnaast vereist de introductie van CBDC’s de ontwikkeling van een passend regelgevingskader rondom privacy, gegevensbescherming, anti-witwassen en financiële stabiliteit.

Wat is de impact van CBDC’s op de financiële sector?

De invoering van CBDC’s kan grote gevolgen hebben voor de traditionele financiële sector. Commerciële banken zouden mogelijk een kleinere rol kunnen spelen, terwijl centrale banken een meer directe band met burgers en bedrijven krijgen. Dit kan leiden tot verstoring van de bestaande monetaire stabiliteit en veranderingen in het bancaire bedrijfsmodel.
Decentralized Exchange DEX

Wat is Decentralized Exchange (DEX)?

Een decentrale beurs (DEX) is een gedecentraliseerde platform voor de handel van cryptocurrency, zonder centrale autoriteit of tussenpersoon. Decentralized Exchange DEX staat gebruikers toe om direct met elkaar te handelen.

Lees meer

Centralized Exchange CEX

Wat is Centralized Exchange (CEX)?

Een gecentraliseerde exchange of Centralized Exchange (CEX) is een online platform dat crypto transacties faciliteert via een derde-instantie die de digitale activa beheert.

Lees meer

Cold Storage

Wat is een Cold Storage?

Een cold storage is een offline opslag voor cryptocurrency om de veiligheid van uw digitale activa te maximaliseren. Het is een van de veiligste manieren voor Cold Storage

Lees meer

Hot Wallet

Wat is Hot Wallet?

Een hot wallet is een portemonnee voor cryptocurrencies die verbonden is met het internet, waardoor je gemakkelijk transacties kunt uitvoeren - Hot Wallet

Lees meer

Seed Phrase

Wat is een Seed Phrase?

Een seed phrase is een reeks van 12 tot 24 woorden die wordt gebruikt om privésleutels te genereren en toegang te krijgen tot uw cryptocurrency-portemonnee of digitaal archief.

Lees meer

Hash Rate

Wat is Hash Rate?

Ontdek wat Hash Rate is en hoe deze een cruciale rol speelt bij het beveiligen van cryptovaluta-netwerken via de Kennisbank over Crypto.

Lees meer